Có những loại đồng hồ cơ nào?

Đồng hồ cơ (Automatic) là gì? Những điều cần biết về đồng hồ cơ

Đồng hồ là một vật dụng rất quen thuộc, thậm chí với nhiều người thì nó còn có thể coi là một vật bất li thân. Tuy rằng trên thị…

Xem chi tiết »